Общи условия за ползване

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящите общи условия представляват договор за предоставяната услуга от ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД посредством собствения си интернет сайт gnezdoto.bg и урежда правата и задълженията на страните по този договор.

1.2 Използвайки този уеб сайт или негови мобилни приложения, вие приемате тези Условия. Ако не сте съгласни с тези Условия, моля, не използвайте този сайт.

1.3 Уеб сайтът gnezdoto.bg (www.gnezdoto.bg) е собственост на ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД и представлява онлайн платформа за електронна търговия. Дружеството ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД (ЕИК 831054242) е регистрирано в Търговския регистър и е със седалище София, ул. Екзарх Стефан 29 и адрес на управление София, бул. Искърско шосе 19, ет.3, оф.2. Как да се свържете с нас вижте в секцията КОНТАКТИ.

1.4 Като страна по този договор ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД ще бъде наричан по-долу Търговец, а уебсайтът gnezdoto.bg ще бъде наричан по-долу „Сайт“ или „Ние“.

1.5 Със зареждането на Сайта в браузъра на Потребителя и всяко последващо взаимодействие с него, последният декларира, че е прочел и е разбрал настоящите Общи условия, изцяло ги приема и се задължава да ги спазва, както и че носи отговорност съгласно  действащото българско законодателство.

1.6 Потребителят заявява съгласието си с настоящите  Общи условия, независимо от това дали извършва активни действия, или запазва пасивно поведение.

 

2. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНИ

2.1 Уебсайт/Сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол  HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2.2 Потребител е всяко физическо лице, което е заредило в своя браузър Сайта и ползва услугите, предоставяни от ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД, и ще бъде наричан по-долу Потребител.

2.3 Рекламодател е всяко юридическо лице, което използва Сайта за рекламиране и промотиране на своята дейност, търговска марка, продукти и услуги.

2.4 Поръчка са избраните стоки или услуги и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.

2.5 Електронна препратка /линк/ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс  или обект чрез стандартизирани протоколи.

2.6 Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

 

3. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

3.1 ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД, посредством своя сайт gnezdoto.bg, предоставя следната услуга: посредством техническия ресурс на Сайта, Потребителите могат да сключват Договори за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на Потребителите с Търговеца като предплащат закупената стока или услуга или я заплащат в момента на доставката.

3.2 Продуктите, които се намират на интернет страницата на gnezdoto.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог.

3.3 Промотирането и рекламирането на стоките и услугите НЕ представлява съвет и препоръка за закупуване.

3.4 Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт. Възможно е в описанието на някои продукти да има неточности или технически грешки.

3.5 Някои от продуктите, представени в Сайта може да не са налични, което е изписано под основните характеристики на продукта.

3.6 След натискане на бутона "ПОРЪЧАЙ" Потребителят изразява намерението си да закупи конкретни стоки, намиращи се в количката. След преминаване през избор на начин на плащане и натискане на бутона "ПОРЪЧАЙ", Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Това действие има правно обвързваща сила.

3.7 Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранената информация в лог-файлове на сървъра на Сайта, съхранение на IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация.

3.8 Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични, в случай на технически грешки при формиране на поръчката, както и при некоректно поведение от страна на Потребителя, за което Потребителят ще бъде уведомен на посочения от него електронен адрес или телефонен номер.

3.9 При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 2 работни дни Търговецът уведомява Потребителя за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, Потребителят ще може да избира между възстановяване на сумите или заместваща поръчка.

3.10 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове. Всички цени на стоки и услуги са в български левове и са с включен ДДС.

 

4. РЕГИСТРАЦИЯ

4.1 За да се регистрира и да използва услугите, предоставяни от Сайта, Потребителят трябва да има навършени 18 години. Регистрирайки се, Потребителят потвърждава горното, както и това, че може да носи пълна отговорност за всички извършени от него действия.

4.2 За да се регистрира, Потребителят попълва регистрационна форма, в която трябва да посочи имената си, адрес, телефон, валидна електронна поща, която идентифицира Потребителя в отношенията му със Сайта, и парола (уникално съчетание от букви, цифри и знаци), която заедно с имейл адреса служи за идентифициране на Потребителя и за достъп до потребителския му акаунт.

4.3 Регистрирайки се, Потребителят получава профил, наречен потребителски акаунт, който съдържа всички данни за Потребителя, предоставени от него, както и всички данни за неговата активност и действия, извършени от него, използвайки услугите предоставени от Сайта.

4.4 При регистрацията си Потребителят се задължава да предостави верни и точни данни. В случай че Потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Сайтът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

4.5 Един потребител може да има само една регистрация.

4.6 Потребителят се задължава да пази поверителността на своята парола и да не позволява на трети лица да използват неговия акаунт.

4.7 Потребителят се задължава да не се представя или да се опитва да се представя за друго лице, както и да не използва чужд акаунт.

4.8 Потребителят носи отговорност за всички действия, свързани с използването на неговия акаунт. В случай че Потребителят има основания да смята, че някой друг може да има достъп до или да използва неговия акаунт и парола, трябва да ни съобщи за това възможно най-скоро.

4.9 С извършване на регистрацията Потребителят извършва електронно изявление, с което декларира, че желае да ползва услугите на Сайта и че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва, както и с Политиката за поверителност.

4.10 Регистрацията е безплатна и доброволна.

 

5. ЦЕНИ 

5.1 Цените на стоките и услугите на Сайта са посочени в страницата на всяка стока. За стоки, които имат различни модификации, са посочени цените за всяка от тях.

5.2 Цените на стоките и услугите на Сайта НЕ включват цената за доставка. Цените за доставка са описани подробно в раздел ДОСТАВКА.

5.3 Общата стойност на поръчката се формира като сума от цената на поръчаните стоки и цената за доставка.

5.4 Всички цени, посочени в Сайта, са в български лева с включен ДДС. При липса на изрично указание ще се счита, че цените са за единично количество.

5.5 Стоки с намалени цени се обозначават, като се поставя новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца при условията по чл. 66 от ЗЗП.

5.6 Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора.

5.7 В случай че стоките се изпращат извън територията на Република България, Потребителят следва да заплати всички допълнителни такси, свързани с тази услуга.

 

6. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

6.1 Ако изрично не е указано друго, Потребителят няма ограничения в броя закупени стоки и услуги.

6.2 Потребителят може да направи поръчка по два начина:

А/ Като регистриран потребител  –  за да се осъществи поръчката, Потребителят трябва да се е логнал в Сайта, използвайки своите потребителско име и парола. При спор относно титуляра на електронно изявление за приемане на поръчката и настоящите Общи условия, за такъв ще се счита Потребителят, чрез чийто профил е извършено съответното изявление.

Б/ Като гост – за да се осъществи поръчката, Потребителят трябва да въведе имената си, адрес, телефон, валидна електронна поща, и точен адрес за доставка.

6.3 За да продължи с покупката, Потребителят трябва да избере НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

А/ с наложен платеж 

Б/ по банков път

В/ с Кредитна или Дебитна Карта

Г/ чрез ePay 

6.3.1 В случаи на плащане чрез ePay.bg, с карта или по банков път поръчаната стока се доставя (и респективно срокът на доставка започва да тече) след получаване на плащането по сметката на ГНЕЗДОТО.БГ.

Начините, по които стоките и услугите могат да бъдат заплатени, са по-подробно описани в секцията НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6.4 На всеки етап от поръчката, Потребителят има възможност да прегледа поръчката си (избраните продукти като количество, единична цена, обща цена за всички продукти (междинна сума), както и цена за цялата поръчка (междинна сума плюс цената за доставка). Преди финализиране на поръчката потребителят може да редактира своята поръчка, както и клиентските си данни. Повече за начина, по който можете да направите поръчка, вижте в секцията КАК ДА ПАЗАРУВАМ.

6.5 За валидно приемане на поръчката и удостоверяващо намерението на Потребителя да закупи избраната стока или услуга, се счита натискане на съответния бутон „ПОРЪЧАЙ“.

6.6 При закупуване на стока и услуга Потребителят изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и се задължава да ги спазва. Натискането на бутона „ПОРЪЧАЙ” съставлява валидно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват Потребителя с условията на покупката и с настоящите Общи условия за ползване.

6.7 Потребителят вижда потвърждение за направената поръчка и получава на посочения от него имейл адрес потвърдителен имейл с номера на поръчката и подробности за нея.

6.8 Потребителят може да прави поръчка по всяко време на денонощието и във всеки ден от седмицата. Консултация и съдействие на посочените имейл адреси и телефони Потребителят може да получи само в работни дни от 9:00 до 17:00 часа.

6.9 Ако поръчката е направена в почивен ден или официален празник, срокът за нейната доставка започва да тече от първия следващ работен ден.

По-подробни указания можете да видите в секцията КАК ДА ПАЗАРУВАМ и ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

7. ДОСТАВКА

7.1 Доставката на закупените стоки се извършва с куриерска фирма. Търговецът си запазва правото да променя фирмата, извършваща доставката, без да предупреждава предварително Потребителя.

7.2 За всяка закупена чрез Сайта стока или услуга Потребителят заплаща куриерската услуга, възлизаща на определена сума в лева за всички населени места в България и за някои държави в Европа, освен ако не е посочена безплатна доставка при определени условия.

7.3 Поръчаните стоки се доставят на посочения от Потребителя адрес за доставка, до 3 работни дни след направена и обработена поръчка. Търговецът има право да удължи срока за доставка до 5 дни (без предварително уведомяване на Потребителя).

7.4 Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице. Търговецът не носи отговорност, в случай че бъде установено наличие на липси, повреди и щети, които са се получили при транспортирането на стоката. При повреждане или нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се състави протокол за увредена пратка в два еднообразни екземпляра, който се съставя в момента на получаване на пратката и се подписва от куриера и Потребителя.

7.5 При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

7.6 При предаване на стоката Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема стоката на доставка и е на посочения от Потребителя адрес.

7.7 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

7.8 В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички последващи разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

7.9 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед, Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направената от него поръчка в срок от 24 часа от получаването ѝ.

7.10 Търговецът не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Подробности за тарифите и условията за доставка са описани в секцията ДОСТАВКА

 

8. ОТКАЗ ОТ СТОКА И РЕКЛАМАЦИИ

8.1 Потребителят има право да върне поръчаните стоки в срок от 14 /четиринайсет/ дни от получаване на стоката при следните условия:

- Опаковката и външният вид на стоката не са нарушени и стоката не е използвана; Под опаковка се има предвид опаковка на стоката, а не транспортната опаковка.

- Върнатата стока е получена в офиса на Търговеца до четиринайсетия ден, следващ датата на първоначалното ѝ получаване от Потребителя. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;

- Ако плащането е извършено с наложен платеж, стоката трябва да се придружава и от касовата бележка, удостоверяваща плащането;

- Потребителят е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и други куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;

- Потребителят има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването ѝ.

8.2 При констатация на дефектен продукт (бели страници, липсващи коли, обърнати страници), до 24 ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Търговецът се ангажира той да бъде подменен с нов или да възстанови заплатената от Потребителя цена на стоката. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Търговеца.

8.3 Когато е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока, ако това не е било установено в момента на доставката, стоката подлежи на връщане. Потребителят може да упражни правата си в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

8.4 При несъответствие между поръчаната и доставена стока, Търговецът възстановява цялата платена от Потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от Потребителя за придобиване на стоката в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

8.5 При получаване на пратката Потребителят трябва да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

 

9. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ

9.1 Търговецът ще възстанови платена за закупуването на стока сума единствено в някой от следните случаи:

9.1.1 Търговецът не предостави на Потребителя закупените Стоки.

9.1.2 При други обстоятелства, за които Търговецът отговаря и които водят до неполучаване от страна на Потребителя на закупената стока или услуга.

9.1.3 При обективна невъзможност на Търговеца да изпълни задълженията си по предоставяне на закупените стоки или услуги.

9.1.4 При други обстоятелства, водещи до прекратяване на Договорите за продажба, независещи от Търговеца.

9.1.5 Приета рекламация и отказ от стока съгласно чл. 8 от настоящите Общи условия.

9.2 Сумите по предходната точка се възстановяват след подадена от страна на Потребителя писмена декларация за обстоятелствата, довели до рекламацията. 

 

10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

10.1 Съгласно ЗЗП Търговецът е длъжен и предоставя на Потребителя свободно следната информация:

-  Име, адрес, ЕИК – ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД, гр. София, бул. Искърско шосе 19, ет.3, оф.2,  ЕИК 831054242, e-mail: contact @ gnezdoto.bg; тел.: 0878 634 344

-  Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

-  Цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕНО ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

-  Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, е подробно описана в секцията ДОСТАВКА.

-  Начините за Доставка са описани подробно в секцията ДОСТАВКА.

-  Начините на плащане са подробно описани в секцията НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

10.2 Търговецът се задължава да предаде на Потребителя поръчаната от него стока (когато е избран начин на плащане по банков път или чрез друга платежна система - след получаване на плащането), да я достави в срок, да проверява за дефекти всяка стока, преди да бъде изпратена (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

10.3 Търговецът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

10.4 Търговецът не носи отговорност за загуби и вреди, които може да са вероятно следствие от използването на Сайта, или от нарушение на настоящите Общи условия.

10.5 Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

10.6 Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца.

10.7 Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги.

10.8 Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на сайта.

10.9 Търговецът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта.

10.10 Търговецът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителя. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора.

10.11 При допуснати технически грешки в информацията, публикувана на Сайта, както и при технически грешки при генерирането на поръчката, Търговецът има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, но е длъжен да възстанови платени от Потребителя суми, ако има такива.

10.12 Търговецът има право да поставя на сайта реклами и електронни препратки към други сайтове, които са притежание или се оперират от трети страни и не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези сайтове и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

10.13 Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на услугите и неизпълнение на договора при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, бедствия, стачки, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, които са извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

10.14 Фактът, че Сайтът е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа, определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от сайтовете няма да бъдат следени и записвани от трети страни.

10.15 Търговецът има право да променя дизайна, технологията и услугите, които предоставя сайта, включително да премахне част от услугите или да ограничи достъпа до тях, без предварително да известява Потребителите затова.

10.16 Търговецът има право по своя преценка да изтрие и/или закрие акаунта на даден потребител, както и да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи на Българското законодателство или в случаите, когато Потребител наруши Общите условия за ползване на сайтовете, вкл. тези, които се определят като Злоумишлени действия съгласно тези Общи условия.

10.17 Търговецът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.

10.18 Търговецът си запазва правото да спира Сайта по всяко време, без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

10.19 Търговецът има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани. 

10.20 Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на Търговеца по установения ред. Търговецът събира и използва информацията, за да осъществява и подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. Повече за защита на личните данни вижте в секцията ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

 

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

11.1 Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на сайта gnezdoto.bg

11.2 Потребителят изцяло носи отговорност за всички свои действия и използва собствената си преценка, преди да предприеме действия във връзка с услугите, предоставени от Сайта.

11.3 Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си, (която включва цената на поръчаните стоки и цената на доставка) според обявения начин на Сайта. В случай че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

11.4 Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

11.5 Съгласно ЗЗП Потребителят има право да върне стоката в 14-дневен срок от датата на получаването, като тя е с ненарушен търговски вид и не е използвана, и да заплати разходите за доставка и в двете посоки.

11.6 Потребителят има право да върне или да откаже стока, която не отговаря на поръчаната от него или е дефектна.

11.7 Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

11.8 Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

11.9 Правото на достъп на Потребителят до услугите, предоставяни от сайта, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използва обекти на интелектуална собственост. 

 

11. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1 При осъществяване на регистрацията си в Сайта или при осъществяване на покупка като Гост, Потребителят предоставя определени данни и информация за себе си, чрез които последният може да бъде идентифициран. В регистрационната форма е посочено кои данни имат задължителен и кои доброволен характер. Информацията може да включва име, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес, e-mail адрес, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която Потребителят предоставя доброволно при ползване на услугите на Сайта.

12.2 Информацията за Потребителя, предоставена от него, се използва от ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД само и единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

12.3 С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява предоставената информация за него да бъде обработвана, пренасяна и съхранявана в съответствие с настоящите Общи условия и действащото законодателство, както и да бъде обработвана от служители на ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД при доставка на поръчани стоки или услуги.

12.4 Потребителят има достъп до личните си данни, които е въвел при регистрацията си на Сайта, и може да ги променя, когато пожелае. Потребителят има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките свои данни от Сайта. В случай че Потребителят се е възползвал от услугите на Сайта за закупуване на стоки, ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД си запазва правото да съхрани данните на Потребителя по повод сключените Договори за покупко-продажба за свои отчетно-счетоводни нужди, както и по повод отношенията си с други търговци и подизпълнители.

12.5 ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД декларира, че полага грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

12.6 В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

12.7 Данните за Потребителя, вкл. IP адрес, няма да бъде предоставяна на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс и др.), при изпълнение на юридически процедури и при неспазване на Общите условия.

12.8 ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица.

12.9 Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателните системи e-Pay.bg и Борика, гарантиращи сигурността им. Сайта няма достъп до данните за банковата карта на Потребителя и не съхранява номера на банкови карти. Защитата на данните, въвеждани на платежните страници на e-Pay.bg и Борика, се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.

12.10 Потребителят има право да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

12.11 Данните на Потребителя може да бъдат използвани за уведомяване за нови стоки и промоции на Сайта.

12.12 Предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Повече за защита на личните данни вижте в секцията ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

12.13. При зареждането на Сайта върху компютъра на Потребителя се инсталират бисквитки (cookies). Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и разграничават от останалите потребители на конкретния уебсайт. Бисквитките събират информация, свързана с  предпочитанията ви в уеб пространството, с цел да бъдат запомнени тези предпочитания (като например потребителско име, език и др.) за определен период от време и да не се налага да ги въвеждате отново, когато разглеждате сайта по време на една и съща сесия.

Като цяло бисквитките улесняват вашето сърфиране и ни помагат да ви осигурим по-добра услуга, като ни дава възможност да проследим кои страници намирате за полезни и кои не. Бисквитките по никакъв начин не ни дават достъп до вашия компютър или някаква информация за вас, различна от данните, които сте избрали да споделите с нас. Имате възможност да изберете да приемете или отхвърлите бисквитките. Повече вижте в секцията ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ.

12.14 ГНЕЗДОТО.БГ е регистриран администратор на лични данни.

12.15 Достъпът до gnezdoto.bg и преносът на всички данни се осъществява чрез криптирана връзка. 

 

13. СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКИ ПРАВА

13.1 Уебсайтът gnezdoto.bg е собственост на ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД, авторските права и всички други права на интелектуална собственост са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

13.2 Всяко възпроизвеждане, копиране, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на Сайта, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД или неговите партньори за съответния вид използване.

13.3 Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в Сайта, са търговски марки или са защитени от авторското право, и са притежание на техните собственици.

13.4 Отговорност за съдържанието и авторските права на рекламните материали и материалите, описващи предлаганите от Сайта продукти и услуги, носят производителите или дистрибуторите на съответните стоки, които следва да са изработени в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите и останалото приложимо законодателство. 

 

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

14.1 Отношенията между страните по повод използването на Сайта ще се уреждат от българското законодателство. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД посредством Сайта, следва да се разрешават от съответния компетентен български съд. 

 

15. ВАЛИДНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

15.1 Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Търговецът не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

15.2 Ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях

15.3 Ако се установи, че някоя част от тези Условия е незаконна или неприложима, или стане невалидна по силата на съдебно решение, това не засяга валидността на всяка друга част и тя остава в сила.

Настоящите Общи условия за ползване са актуализирани на 31.12.2022 г. и са в сила за всички потребители от тази дата.